Grip op Studiekeuzecheck

Efficiënt uw Studiekeuzecheckproces afhandelen

responsive

Studiekeuzecheck / Intake

Casehandler is een web-applicatie voor de afhandeling van de studiekeuzecheck. Vaak gaat het om grote aantallen die het proces doorlopen. Casehandler zorgt er voor dat aspirant studenten de benodigde opdrachten maken en afspraken zelf plannen. Activiteiten die door een medewerker moeten worden uitgevoerd, worden actief aangeboden. Het systeem stuurt en bewaakt!

.

 Uw proces centraal

Het proces staat altijd centraal, niet het systeem.

Proces gerichte aanpakmethode

Casehandler gaat uit van het proces. Wij vinden dat u bepaalt wat het proces is, niet de ‘beperkingen’ van een systeem. Daarom laten we u bepalen hoe het proces ingericht moet worden. Dit wordt vervolgens in kaart gebracht via een procesmodel. Casehandler werkt op basis van dit model.

casehandler-page-mockup

Studiekeuzecheck procesmodel

Het basis Studiekeuzecheck procesmodel bestaat uit de volgende kern functionaliteiten

1. Opdrachten maken

Een aanmelder krijgt via de mail informatie over zijn opdrachten. In de mail staat een link naar de opdrachtensite. Via deze opdrachtensite kunnen gemaakte opdrachten aangeleverd worden. U kunt per opleiding opdrachten toevoegen. Casehandler ziet wanneer een opdracht is gemaakt en stuurt zonodig herinneringen.

 2. Datum & tijd prikken

Een aanmelder kan via een link in de mail een afspraak inplannen. Er kan een datum en tijd worden geselecteerd, die vooraf zijn bepaald door een medewerker. Het overzicht van de beschikbare data en tijden is real-time. De geplande afspraken zijn direct inzichtelijk. Het is mogelijk om ‘1-op- 1’ sessies of ‘centrale’ sessies te plannen.

 3. Verslaglegging

Tijdens een gesprek met een aanmelder worden eventuele beperkingen besproken, die invloed kunnen hebben op het succesvol afronden van de studie. Deze informatie zal ook tijdens het schooljaar van belang zijn. Daarom is verslaglegging belangrijk. Via Casehandler kunt u direct digitaal aantekeningen maken waarbij het systeem de privacy waarborgt. Het is ook mogelijk om deze aantekeningen automatisch op te slaan in uw Studenten Informatie Systeem.

Assessment en opdrachten

Studiekeuzecheck voorbereiding

Voorbereidend assessment en/of opdrachten

Casehandler biedt in samenwerking met NOA een totaaloplossing gericht op de Studiekeuzecheck. U kunt per opleiding opdrachten toevoegen die een aspirant student moet maken. Denk in dit kader aan een motivatiebrief, een digitale vragenlijst, een portfolio en/of een assessment. NOA biedt een goed onderbouwd assessment met als doel om op een efficiënte manier studenten objectief te beoordelen en met meer succes te laten functioneren. Daarnaast kunnen ook eigen instrumenten ingebouwd worden en kunnen eenvoudig maatwerk rapportages worden gemaakt. Opleidingen kunnen zich daardoor ‘echt’ profileren.

NOA

NOA assessment

Waarom werken wij samen met NOA

  • NOA gebruikt als een van de weinige aanbieders goede en wetenschappelijk onderzochte instrumenten, die betrouwbaar en valide zijn.
  • De instrumenten worden aangeboden aan de COTAN, de organisatie in Nederland (van het Nederlands Instituut voor Psychologen) die tests beoordeelt op hun kwaliteit.
  • De invloed van cultuur- en sekse verschillen op de instrumenten wordt onderzocht en zo klein mogelijk gehouden. Bij dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de Vrije Universiteit van Amsterdam.
  • NOA heeft een heel breed portfolio aan instrumenten waardoor opleidingen veel mogelijkheden hebben om het assessment op maat  te kunnen maken. Klik hier voor een indruk van het portfolio van NOA
  • Verder is van belang dat NOA een enorme database met gegevens heeft van studenten van vrijwel alle Hbo opleidingen in Nederland waarmee onderbouwde profielen van (succesvolle) studenten van verschillende opleidingsrichtingen gemaakt worden. NOA is als benchmark hiermee niet te overtreffen.